Кокино археоастрономија :
 


Ѓоре Ценев: Мегалитска Опсерваторија - Кокинo

Ѓоре Ценев: Археоастрономска анализа на локалитетот Кокино

Ѓоре Ценев: Календарот од Кокино

Ѓоре Ценев: Мегалитска Опсерваторија Кокино Абстракт

 


   
Кокино археологија :
 
Етноастрономија :
 
 
       
  Поддржано од „Министерството за Култура на Република Македонија
Сите права заштитени, Archaeo Base 2006